SAFİR SMS

Safirsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

02129080331

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 SAFİR SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.